Czy prezentacja Twojej agencji traci nowy interes?

Celem prezentacji nie jest po prostu pokazanie potencjalnemu klientowi, co może zrobić Twoja agencja, ale pokazanie mu, co możesz dla niego zrobić. I to rozróżnienie powinno wpłynąć na to, jak podchodzisz do każdej sekcji swojej prezentacji - od samego początku, po strategiczne imperatywy i kreatywną realizację. Czytaj Więcej...